Terapeutická cvičení pro děti Zvětšit

Terapeutická cvičení pro děti

7221491001409|6

Kurz je zaměřený na psychomotorický rozvoj dětí s opožděným vývojem řeči nebo se specificky narušeným vývojem řeči (vývojová dysfázie), s vývojovou dyspraxií, s poruchou v oblasti sociálních dovedností, se sníženou schopností koncentrace pozornosti, s hyperaktivitou.

More details

45 Items

1 800,00 Kč s DPH

Podrobnosti

Anotace kurzu: Kurz je zaměřený na psychomotorický rozvoj dětí s opožděným vývojem řeči nebo se specificky narušeným vývojem řeči (vývojová dysfázie), s vývojovou dyspraxií, s poruchou v oblasti sociálních dovedností, se sníženou schopností koncentrace pozornosti, s hyperaktivitou.
Ve cvičeních jsou využity ergoterapeutické, fyzioterapeutické a speciálně pedagogické postupy. Cvičení probíhají v psychomotorické tělocvičně a v ergoterapeutické dílně.

Odkaz na WWW: https://fzs.ujep.cz/cs/1083/psychomotoricka-cviceni-pro-deti


Kontaktní osoba: Mgr. Petra Pecharová

Termíny kurzu: probíhá průběžně
Cena: 1 800 Kč